ТИМ 13. ФФФ

Организациски одбор на Фестивалот:

Ана Дишлиеска Митова

директор и програмски координатор

Ѓорги Пулевски

продуцент

Љупчо Митковски

финансиски директор, национални соработки

Слаѓан Пенев

програмски тим, координатор на соработки

Јован Малески

технички директор

Владимир Ѓуровиќ

координатор на едукативна програма

Виктор Јовановски

координатор на конференција и уредник „Филмософија“

Андреј Медиќ Лазаревски

проектен асистент и социјални медиуми

Моника Зафировска

координатор на волонтери и менаџер на кино сала

Мирјана Обедниковска

веб поддршка и техничка обработка на каталог и „Филмософија“

Селектори и стручни соработници на Фестивалот:

проф. м-р Кирил Трајчев

селектор на долгометражни филмови

д-р Дејан Здравков

селектор на краткометражни филмови

проф. д-р Јасмина Поповска

ко-основач / координатор на академски соработки (ФЗФ)

проф. д-р Ана Димишковска

стручен соработник за Средношколска видео лектира

проф. д-р Атанас Чупоски

стручен соработник за Работилници за млади

д-р Мартин Поповски

стручен соработник за Фил(м)ософија со деца

Поранешни соработници:

Стефан Сидовски – Сидо