Информации

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ:

Кинотечна сала

Летно кино „Мирно лето“

Адреса: Никола Русински бр.1

www: kinoteka.mk

fb: Kinoteka

За прес-акредитации и информации за Фестивалот,    Ве молиме контактирајте не на: press@philosophicalfilmfestival.mk.

Цена на влезници*:

Цената на влезниците во Главната програма е во висина од 150 ден.

Проекциите во Официјалната селекција на краткометражни филмови, Видеоесеите на Маја Дерен и Селекцијата на видеоесеи се бесплатни.

Билетите за секој фестивалски ден ќе бидат достапни на касата на Кинотеката најрано еден час пред првата дневна проекција. Телефонски резервации не се можни.